Inspiratie

aarde: road in summerforestMijn inspiratie haal ik uit geloof, hoop en vooral liefde.

Met onze inspiratie kunnen wij onszelf en elkaar helpen groeien bij het verwerven van zelfvertrouwen, zelfkennis, loslaten, verbinden, liefde, licht, kracht, harmonie en verantwoordelijkheid.

ATLANTIS COACHING.
De naam Atlantis is bewust gekozen. Immers zoals Plato de eilandengroep Atlantis beschreef met een hoogstaande cultuur en ontwikkeling is door machtsmisbruik, door een zeer grote technologische ontwikkeling zonder de relatie met ethisch handelen, door een gebrek aan Liefde, deze hoogstaande cultuur ten onder gegaan. Machtsmisbruik viert ook in deze tijd hoogtij. Laten
De uitnodiging is nu heel sterk om de technologie ten dienste van de mensen, vanuit de Liefde te hanteren. Dienend.
Belangrijk is dat wij mensen het contact met ons hart sterk houden, voelen. Leven vanuit de Liefde voor de aarde en al wat leeft. Laten we de verbinding met het Licht in ons en buiten ons koesteren.

Inspirerende teksten
Hier vind je een aantal teksten die mij hebben geïnspireerd. Ook in de blogs vind je wat mij beweegt.

“Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn en laat hen zien wie ze kunnen zijn.”

Ara Raoul Parseghian
“Als ik een appel heb en jij hebt een appel en die ruilen we met elkaar, hebben we nog steeds allebei een appel. Maar als ik een idee heb en jij hebt er een en die ruilen we met elkaar, dan hebben we allebei twee ideeën.”
George Bernard Shaw
“We zijn de scheppende kracht van ons leven. We kunnen onze doelen bereiken door beslissingen te nemen, meer dan door onze omstandigheden. Mits we onszelf zorgvuldig dingen aanleren.”
Stephen R. Covey
Je hoeft het niet alleen te doen.
Henk Veerbeek
“Alle dingen worden overvloediger, gemakkelijker en beter gedaan als iedereen datgene doet wat bij hem past en het op het juiste moment doet. De rest mag hij aan een ander overlaten.”
Plato
Het vermogen om te leren is een talent. De kunde om te leren is een vaardigheid, maar de bereidheid om te leren is een keuze.

Wilt u op zoek of in gesprek over uw bronnen van inspiratie en wat die voor u betekenen? Ik ontmoet u graag.En: hoe wordt u geïnspireerd?

Reacties zijn gesloten.