Secties met issues begeleiding nodig?

Secties met issues begeleiden mooi werk. Zeker voor Atlantis Coaching. Dankbaar ook. Het afgelopen jaar heeft mij mooie en boeiende opdrachten gebracht, waaronder het begeleiden van secties of deelsecties waar de samenwerking te wensen overliet. Het doel is dan prettig en professioneel samenwerken in een goede sfeer.
Deze opdrachten geven me veel voldoening omdat ik zo een inkijkje krijg in wie de betrokken docenten zijn. Welke waarden ze hebben en waar hun pijnpunten liggen. Hoe is dat in uw school? Het goede nieuws is dat iedereen graag goed en prettig wil samenwerken.
Soms lukt(e) dat niet, bijvoorbeeld omdat het ene sectie-lid het hele programma volledig wilde vernieuwen  vanuit de beste bedoelingen. Een ander sectie-lid wil zoveel mogelijk vasthouden aan het bestaande programma, aan het boek, omdat dat houvast geeft en de cijfers toch goed waren. Zo kan er een patstelling ontstaan, dat hoeft niet, maar gebeurt soms.

En dan is er ondersteuning mogelijk om weer samen positief verder te bouwen aan goed en mooi onderwijs voor de leerlingen. Daar gaat het immers om. U als leidinggevende worstelt dan met wel of niet ingrijpen. Maar u bent niet tevreden, want er moet  professioneel samengewerkt worden en dat lukt dan niet. Wat doet u? Mijn advies is laat het niet op zijn beloop. Wacht niet te lang maar ga in gesprek. Met wie? Met de sleuteldocenten eerst, en dan eens bij een sectievergadering en maak de samenwerking bespreekbaar. Vraag wat er nodig is om deze te verbeteren en welke hulp ze van u wensen. Van intern of extern. Zo blijft u betrokken en ervaart de sectie betrokkenheid en aandacht.

Waarom ging het niet goed?
Dan liggen er regelmatig ook verschillen in persoonlijkheden en ervaringen die begrip voor de ander bemoeilijken.
Wat voor de een vanzelfsprekend is is dat voor de ander niet. Het komt voor dat de sectieleden elkaar niet meer vertrouwen, dat er zelfs wantrouwen ontstaat. Dan is het hoogste tijd voor een interventie om te komen tot een goede samenwerking in vertrouwen. Secties begeleiden, mooi werk, en zo is het voor Atlantis Coaching. Vanuit alle ervaring in het onderwijs als docent, directeur, lid centrale directie en als coach, adviseur en begeleider. Nadat u zelf de eerste gesprekken gevoerd heeft en een beeld heeft van de onderlinge spanningen. Met mij sparren kan ook als u advies wilt van de stappen die u zelf wilt zetten.

Sectie in zwaar weer begeleiden is mooi werk, daarbij horen goede afspraken, goede intenties en uitgaan van de goede intenties van jezelf en de ander. Ook kunnen accepteren dat ieder mens met de beste bedoeling op school werkt en zijn best doet het goed te doen. En dat er toch zaken soms verkeerd gaan. We zijn immers mensen en leren van fouten. Zelfs als we onszelf nieuw gedrag aanleren, blijft het onvermijdelijk nog eens in oude valkuilen te stappen.  En daar dan weer van te leren. Mijn vraag is dan aan de collega’s: blijf uit gaan van de goede bedoeling van de ander, spreek de ander wel aan, liefst met humor, geef de ander aan dat hij of zij weer even gedrag vertoont dat niet de bedoeling is en vraag om een oplossing.
Je komt er met elkaar wel uit, dat kan met begeleiding van binnen de school als wel met hulp van buiten. Vertrouwen blijft een sleutel.

Het is mogelijk dat er bij een of een enkele collega aparte coaching aan de orde is. Dat is dan zo omdat degene aangeeft daar behoefte aan te hebben om meer inzicht in zijn of haar gedrag te krijgen en gedrag en een houding aan te leren die wel prettig overkomt en voelt. Dat is in het belang van degene zelf, maar ook van collega’s, het mt en de school.

Het is genieten te zien hoe er toch weer openingen zijn, binnen de sectie, terwijl het in het begin lijkt of de controversie nog groter wordt. Dat is dan even nodig om de benodigde helderheid te krijgen, die vast te stellen en dan samen aan een oplossing te werken, nadat de oorzaken helder geworden zijn. In het begin lijkt het soms een kluwen, maar die is te ontwarren en dat geeft voldoening en vertrouwen.

Mocht u ook een sectie hebben waar de samenwerking stroef of niet optimaal verloopt: neem gerust contact op. Secties begeleiden mooi werk, zo schrijf en ervaar ik. Het is genieten wanneer er in de sectie weer prettig en professioneel wordt samengewerkt, met respect voor ieders inbreng, dat ieder zich veilig voelt binnen de sectie en bijdraagt aan goed onderwijs. Atlantis Coaching heeft ervaring met een professionele en prettige aanpak. Wilt u daar informatie over hebben, schroom niet en vraag er om.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.