Succesvolle intelligentie onderwijzen

Om succesvol te zijn in je leven heeft ieder mens al zijn vaardigheden nodig en die op een goede wijze inzetten daarbij een must, daar leidt succesvolle intelligentie onderwijzen naar toe.
Sternberg ( 1997, 1999) heeft die denkvaardigheden geïdentificeerd die bij elkaar leiden tot succesvolle intelligentie nl: de analytische, de creatieve en de praktische denkvaardigheden. Om uitzonderlijk goed te zijn in een vaardigheid is niet per definitie genoeg om succesvol te zijn in het leven.
Je kunt succesvolle intelligentie definiëren als: ·- De set van vaardigheden die een persoon nodig heeft om succesvol te zijn in het leven zoals de persoon dat definieert.
– de vaardigheid van een persoon om zijn sterktes te herkennen en er het beste van te maken. Bijna iedereen is goed in iets.
– Of de vaardigheid van iemand om zijn zwaktes te herkennen en te compenseren. Niemand is goed in alles.
– De vaardigheid van een persoon zich aan te passen, te vormen en een omgeving te kiezen door zijn denkwijze of gedrag aan te passen en zo beter in de omgeving te passen waarin hij of zij functioneert of door een nieuwe omgeving te kiezen.
Kortom succesvolle intelligentie is de geïntegreerde set vaardigheden nodig om succesvol in het leven te zijn, hoe een persoon die ook definieert binnen zijn of haar socioculturele context. Mensen zijn succesvol intelligent als zij hun sterktes herkennen en daar het beste van maken, terwijl ze tegelijkertijd hun zwaktes herkennen en manieren vinden om deze te corrigeren of te compenseren. Succesvol intelligente mensen manifesteren hun vaardigheden door zich aan te passen, te vormen, en omgevingen te kiezen door een balans in het gebruik van analytische, creatieve en praktische vaardigheden. Dit gaat dus verder dan de reguliere definitie van intelligentie. Op scholen wordt creatieve en praktische intelligentie vaak ondergewaardeerd. Natuurlijk zijn analytische vaardigheden net zo belangrijk. In het echte leven heeft ieder mens een balans nodig van deze drie typen vaardigheden: analytisch, creatief en praktisch. ( Teaching for succesful intelligence, R. Sternberg en Elena Grogorenko 2007-2016)

De belangrijkste lessen die leerlingen op school leren komen vaak niet uit tekstboeken. Moeten kinderen eerst leren en dan denken of denken om te leren en daarbij leren denken? Een stijl van denken is niet een vaardigheid, maar meer een voorkeur om vaardigheden te gebruiken. Een vaardigheid gaat over hoe goed iemand iets kan doen. Een stijl gaat over welke voorkeur iemand heeft om iets te doen. Het kan zijn dat welke voorkeur mensen hebben om te denken net zo belangrijk is als hoe goed ze kunnen denken. Er zijn de meerdere stijlen te onderscheiden. Ik benoem er enkele uit het boek Thinking Styles: ·- de ene stijl heeft de behoefte creatief te zijn, met nieuwe ideeën te komen. Deze mensen houden niet zo van reproduceren. Passende beroepen hierbij zijn creatief schrijvers, wetenschapper, artiest, bankier, architect. Leerlingen met deze stijl zijn vaak non conformistisch en soms rebels.
– de tweede stijl houdt ervan regels te volgen en voor gestructureerde problemen op te lossen. Deze mensen doen wat hun gezegd wordt. Passende beroepen zijn politieagent, bouwers, soldaten, administratief assistent.
– de derde stijl houdt ervan regels en procedures te evalueren en houden van problemen waarin bestaande zaken analyseert en evalueert. Leerlingen met deze stijl houden er van kritieken te schrijven, meningen te geven, mensen en hun werk te beoordelen en programma’s te evalueren. Mogelijke beroepen voor deze categorie zijn rechter, criticus, consultant, systeemanalist.
We kunnen mensen ook indelen naar extravert en introvert. Extraverten zijn vooral mensgericht, sociaal gevoelig en bewust van wat er in anderen speelt. Ze houden er van met andere mensen te werken. Extraverte leerlingen houden er van in groepen te werken en zij leren beter met anderen. Introverte leerlingen houden zich meer bezig met hun innerlijke wereld, zijn meer taakgericht, en soms minder bewust van de sociale omgeving. Ze houden er van allen te werken. Intern gerichte leerlingen leren het liefst alleen en kunnen onrustig worden in een groepssetting.
Toch dient iedere leerling de flexibiliteit te ontwikkelen om zijn of haar werk in een variëteit van situaties uit te voeren. Zo dienen docenten flexibel te zijn in de wijze waarop ze onderwijzen.

In mijn beeld mag het onderwijs toe naar balans tussen praktisch, analytisch en creatief denken stimuleren en ontwikkelen in combinatie met het herkennen en stimuleren van intuïtie. Succesvolle intelligentie in combinatie met zelfacceptatie, zelfkennis en een positieve levenshouding een goede basis voor een succesvol leven, leren en werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.